ICA Stop har funnits sedan 1980 i Täby. Under 2022 har de genomgått en stor förändring med målsättning att bli Nordens bästa butik. De erbjuder förutom vardagshandel en saluhallskänsla med de bästa råvarorna. De driver också en restaurang som erbjuder allt från luncher och vinprovningar till ett glas champagne och ostron till fredagshandlingen. I samband med ombyggnationen har de passat på att göra en total genomlysning av sitt kunderbjudande, sortiment och koncept. 

UTMANINGEN

När ICA Stop byggde om sin butik 2022 satte de in en lång delidisk för manuell betjäning av kött, deli och ost. Vid sidan av har de även en separat fiskdisk. 

På fredagar och helger är det ett högt tryck på den manuella disken med över 200 kunder att betjäna per dag. Under de tider med mest kundtryck kan väntetiden vara upp till 10 minuter för att få betjäning. 

Långa väntetider kan skapa en stressad känsla hos kunderna. De kan dessutom uppleva att de står i vägen när de står runt delidiskarna för att invänta sin tur. 

LÖSNINGEN

ICA-handlare Andreas Paulsson ville hitta ett enkelt kösystem och kontaktade Flowby. Efter en kort demonstration bestämde vi oss för att testa lösningen live i butiken. 

Det gick snabbt att komma igång för ICA Stop bland annat för att Flowby har en transparent och enkel prissättning. Med Flowby blir det ingen onödig kommunikation fram och tillbaka med offerter och heller inga inköp av hårdvara och installationer. 

Flowby skapade ett konto och skickade över en köskylt med en QR-kod som kunderna skannar för att ställa sig i kö. Andreas satte även upp en extern TV-skärm för att kunna visa kunderna vilket nummer som betjänas för tillfället samt hur många som står i kö. 

Personalen använder en surfplatta, som redan fanns i butiken, för att administrera köerna. Eftersom lösningen är så enkel behövdes ingen genomgång med personalen. De loggar in, väljer kö, ser hur många som står i kö och trycker på nästa kund för att betjäna kunderna i tur och ordning. 

Efter några dagars test visade det sig att vissa kunder tyckte att det var svårt att skanna QR-koden. En surfplatta sattes då upp så att kunden kunde välja att skanna QR-koden för att ställa sig i kö eller själva trycka fram ett manuellt könummer. 

En separat kö till fiskdisken lades till då det blev enklare för personalen att serva kunderna då diskarna inte hänger ihop. 

FUNKTIONER SOM ANVÄNDS

Digital kö - Kunden skannar en QR-kod med sin mobiltelefon för att placeras i kö. 

SMS-notifikation - Kunder som ställer sig i kö digitalt får ett SMS när det är deras tur. 

Kiosk - Kunden kan välja att ta ett manuellt könummer via en surfplatta.

Statusskärm - En extern TV-skärm visar det nummer som nu betjänas samt antal i kö.

RESULTATET 

Flowby hjälper ICA Stop att enkelt och effektivt hantera sina köer till deli- och fiskdisken samtidigt som personalen har ett enkelt verktyg att använda. 

Kunderna upplever att de effektiviserar sin tid och att de istället för att stå och vänta på sin tur kan fylla sin varukorg under tiden i kön och samtidigt ha koll på sin köplats i mobiltelefonen. 

Billigt och enkelt

"Ett kostnadseffektivt och modernt system som är superenkelt att installera och använda."

Andreas Paulsson, ICA-handlare ICA Stop i Täby

Vill du veta mer om Flowby? Kontakta oss idag på 08-519 424 09 eller hello@flowby.io

Flowby är ett modernt och flexibelt mjukvarubolag med målsättningen att på ett enkelt sätt modernisera och effektivisera tid för såväl konsumenter som anställda, vilket skapar förutsättning för merförsäljning i butiken.